Onderzoek & advies

Heleen de Ruijter coacht en adviseert aan de hand van gevalideerde scans, gebaseerd op Spiral Dynamics Integral (SDI). De scans geven inzicht in de belangrijkste denk- en waardensystemen van individuen, teams en organisaties. Hoe reageren waardensystemen op elkaar, hoe kunnen ze ontwikkelen? Met de kennis over de drijfveren achter gedrag kunnen gewenste veranderingen afgestemd worden op achterliggende oorzaken.

Medewerkers krijgen een persoonlijke, interactieve scan die ze online kunnen invullen.
De scans kunnen worden gebruikt voor:


Teamscan

De teamscan geeft inzicht in de drijfveren van een team, de kwaliteiten van de medewerkers en de wisselwerking tussen team, individu en organisatie. De scan is geschikt als 0-meting bij de start van de ontwikkeling van een team.
De uitkomsten laten zien waar een team gezond is en waar mogelijke spanningen zitten.
Daarnaast geeft de scan aan welke interventies en leiderschapsstijlen geschikt zijn voor de gewenste veranderingen in het team.

Meer over de scans

T 030 25 17 331 | E contact@heleenderuijter.nl